శ్రీరామనవమి రోజు చలివిడి,పానకం,వడపప్పు ఇలా చేయాలి-Sri Rama Navami panakam vadapappu-Prasadam Recipes

Required ingredients
1Rice flour-1cup
2 Moong dal-1cup
3 Jaggery-250gm
4cardamom powder -1/4tps
5 black pepper powder-1/2tbs
You're free to use this song and monetize your video, but you must include the following in your video description:
Life of Riley by Kevin MacLeod is licensed under a Creative Commons Attribution license (creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Source: incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1400054
Artist: incompetech.com/

वीडियो डाउनलोड करें

टिप्पणियाँ

 • Nice advance happy Sri Rama navami

  N UmamaheshN Umamahesh3 महीने पहले
 • Happy SRI Ram Navami to u thanks for sharing very nice 👍🏻❤️

  jayaprada karrijayaprada karri3 महीने पहले
  • Thanq andi. Wish you the same to all

   Renuka thokaRenuka thoka3 महीने पहले
 • Tq

  Sangeeta LankaSangeeta Lanka3 महीने पहले
  • Thanq andi

   Renuka thokaRenuka thoka3 महीने पहले
 • Very super Andi

  S SS S3 महीने पहले
  • Thanq

   Renuka thokaRenuka thoka3 महीने पहले
 • Nice advance happy Sri rama navami to all

  Ganesh MuppalachettyGanesh Muppalachetty3 महीने पहले
  • Thanq andi. Wish you the same to all

   Renuka thokaRenuka thoka3 महीने पहले
 • Tq

  Satyavantha Rao PonnadaSatyavantha Rao Ponnada3 महीने पहले
  • Thanq andi

   Renuka thokaRenuka thoka3 महीने पहले
 • Meeku kuda srirama navami subhakanshalu

  Madhavi KaranamMadhavi Karanam3 महीने पहले
  • Thanq andi. Wish you the same to all

   Renuka thokaRenuka thoka3 महीने पहले
 • Thanks for sharing ....Happy Shrirama navami to

  Kondapalli VenkataSurekhaKondapalli VenkataSurekha3 महीने पहले
  • Thanq andi. Wish you the same to all

   Renuka thokaRenuka thoka3 महीने पहले
  • Kondapalli VenkataSurekha

   Sujatha RajasekaranSujatha Rajasekaran3 महीने पहले
 • Renu baagaa chesarandi

  Veni SwaragVeni Swarag3 महीने पहले
  • Thanq andi

   Renuka thokaRenuka thoka3 महीने पहले
 • Looking good

  Rajani TejaRajani Teja3 महीने पहले
  • Thanq andi

   Renuka thokaRenuka thoka3 महीने पहले
 • 3 in 1 vedio.... Super

  Rangoli CreationsRangoli Creations3 महीने पहले
  • Thanq andi

   Renuka thokaRenuka thoka3 महीने पहले
 • Ramudeppudu Ramude Raghu Ramudeppudu Ramude. Sree Rama navami subhakankshalu.

  Loka PavaniLoka Pavani3 महीने पहले
శ్రీరామనవమి రోజు చలివిడి,పానకం,వడపప్పు ఇలా చేయాలి-Sri Rama Navami panakam vadapappu-Prasadam Recipes