കസാട്ട ഐസ് ക്രീം റെസിപ്പി / Casatta Ice Cream Recipe / Cassata Recipe in Malayalam

കസാട്ട ഐസ് ക്രീം റെസിപ്പി / Casatta Ice cream recipe / Cassata Ice cream Recipe in Malayalam / Ayesha's kitchen
Blog link is here -
www.tastymalabarfoods.com/2019/04/cassata-icecream-recipe-how-to-make.html?m=1
My Latest craft video / How to use Glue gun / Framing a painting using cardboard - in-visions.com/detail/%E0%A4%B5%E0%A5%80%E0%A4%A1%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A5%8B-auGzDe81p1s.html
About my family / how I became a IN-visionsr - in-visions.com/detail/%E0%A4%B5%E0%A5%80%E0%A4%A1%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A5%8B-Mf1EyATlj7A.html

INGREDIENTS
Whipping cream - 500 ml, i used mactop whipping cream
Sweetened condensed milk - half a cup
Chocolate syrup - 4 tsp or as required, for chocolate flavor
Pista essence - few drops, for green color
Badam essence - few drops, for yellow color
Vanilla essence - 1 tsp, vanilla flavor
Nuts as required

Other recipes
Mango phirni / firni - in-visions.com/detail/%E0%A4%B5%E0%A5%80%E0%A4%A1%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A5%8B-kqkhioyH6jc.html
Coconut water pudding - in-visions.com/detail/%E0%A4%B5%E0%A5%80%E0%A4%A1%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A5%8B-gw5iA-UIVFs.html
Carrot Pudding - in-visions.com/detail/%E0%A4%B5%E0%A5%80%E0%A4%A1%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A5%8B-gvO5v3JwZX4.html
Baklava recipe - in-visions.com/detail/%E0%A4%B5%E0%A5%80%E0%A4%A1%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A5%8B-WcAlliS3wGI.html
Kunafa recipe - in-visions.com/detail/%E0%A4%B5%E0%A5%80%E0%A4%A1%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A5%8B-Y9yd9oUMBV8.html
Halawet el jibin - in-visions.com/detail/%E0%A4%B5%E0%A5%80%E0%A4%A1%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A5%8B-LjBD_uD_LjU.html
Japanese pancake - in-visions.com/detail/%E0%A4%B5%E0%A5%80%E0%A4%A1%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A5%8B-D-0kBs7NoFg.html
Caramel banana coffee cake - in-visions.com/detail/%E0%A4%B5%E0%A5%80%E0%A4%A1%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A5%8B--NEvw_B3Dz8.html

Cassata icecream or casatta icecream is my favorite icecream recipe in my child hood days. This taste will reminds me of my school days especially those days with my friends and cousins. It is very easy to make this cassata icecream at home with just few readily available ingredients. But the matter is that it will take a whole day for setting this desert. Actually the popularity of this dessert has been overtaken by some other deserts like puddings, falooda, cakes etc.Please follow my instagram, Facebook page and blog for more food related stories:
instagram.com/ayeshas_kitche_n?utm_source=ig_profile_share&igshid=1n2fyg98l3e2y
Facebook page : m.facebook.com/profile.php?id=157987381017963&ref=content_filter
My Facebook profile: m.facebook.com/aysha.farhana.thanvir?ref=bookmarks
Blog: www.tastymalabarfoods.com/

टिप्पणियाँ

 • Ee crm nte rate ethreya

  Hibna ShareefHibna Shareef2 दिन पहले
  • 20 dhs...1 litre

   Ayesha's KitchenAyesha's Kitchenदिन पहले
 • My fav

  Shubha DoulathShubha Doulath3 दिन पहले
  • 😍😍😃

   Ayesha's KitchenAyesha's Kitchen2 दिन पहले
 • My favorite

  Haseena CherukadHaseena Cherukad3 दिन पहले
  • 😍😍

   Ayesha's KitchenAyesha's Kitchen2 दिन पहले
 • 👍

  Sumayyarayyan MahamoodSumayyarayyan Mahamood5 दिन पहले
  • 😄😍

   Ayesha's KitchenAyesha's Kitchen4 दिन पहले
 • Ithatha aluminium folilinum plastic wrappinum yethreya price??? Plzzz reply soon..😢😢😢

  Hanna shanuHanna shanu5 दिन पहले
  • Ad nattil yetrey?? 😢😢

   Hanna shanuHanna shanu4 दिन पहले
  • Ivide 5 dhs ..7 dhs nokke kittunnundu...

   Ayesha's KitchenAyesha's Kitchen4 दिन पहले
 • Wippid powder kond ee ice cream cheyyam pattumo???

  Mohammed JassimMohammed Jassim5 दिन पहले
  • Yes..

   Ayesha's KitchenAyesha's Kitchen4 दिन पहले
 • Pinne itha or adipoli dessert cook aanu alle. I made every your deserts . It was too yummy 😋😋😋🤤🤤🤤

  Bindhu SajiBindhu Saji6 दिन पहले
  • Bindhu Saji 😍😍😍

   Ayesha's KitchenAyesha's Kitchen6 दिन पहले
 • Itha gold ennna whipping cream diary aano atho non diary aano?????

  Bindhu SajiBindhu Saji6 दिन पहले
  • Bindhu Saji athu ariyillaa....

   Ayesha's KitchenAyesha's Kitchen6 दिन पहले
 • MashaAllah superaayittund👌👌

  Noorulhuda PANoorulhuda PA6 दिन पहले
  • Noorulhuda PA 😍😍

   Ayesha's KitchenAyesha's Kitchen6 दिन पहले
 • സുപ്പർ ഡിയർ,,,ഫേസ്ബുക്കിക്‌ റിക്വസ്റ്റ്‌ വിട്ടിട്ടുണ്ട്‌ ആസപ്റ്റണേ

  Semi RasheSemi Rashe7 दिन पहले
  • Ayesha's Kitchen ❤️❤️

   Semi RasheSemi Rashe7 दिन पहले
  • Ayesha's Kitchen zelha rashee

   Semi RasheSemi Rashe7 दिन पहले
  • Fb name onnu parayoo tto...aaranennu manasilakunnilla

   Ayesha's KitchenAyesha's Kitchen7 दिन पहले
  • Ok dear...nokkatte tto...👍

   Ayesha's KitchenAyesha's Kitchen7 दिन पहले
 • Milk maid ettal madhiyo condence milk pakaram

  Illyastp IllyasIllyastp Illyas7 दिन पहले
  • Illyastp Illyas yes

   Kk SalmaKk Salma7 दिन पहले
 • wowhh soopper 👌👌👌...hai frnd njagalokke thudangiyatheyullu...plz support back 😊😊

  semi's creationssemi's creations7 दिन पहले
  • semi's creations 😍😍

   Ayesha's KitchenAyesha's Kitchen6 दिन पहले
 • 😋

  Thecrazy cuberThecrazy cuber8 दिन पहले
  • Thecrazy cuber 😍

   Ayesha's KitchenAyesha's Kitchen6 दिन पहले
 • Hi chechi ethra minute whipping cream beat cheyanam icecreamine.. Onu paraju tharumo..

  Kensha PradeepKensha Pradeep8 दिन पहले
  • +Ayesha's Kitchen thank u chechi..

   Kensha PradeepKensha Pradeep6 दिन पहले
  • Kensha Pradeep stiff aavunnatha vare..adhyam low to medium then high speed il...ok

   Ayesha's KitchenAyesha's Kitchen6 दिन पहले
 • Its realy suprrr 💕

  Safwan MohadSafwan Mohad8 दिन पहले
  • Safwan Mohad 😍😍

   Ayesha's KitchenAyesha's Kitchen8 दिन पहले
 • 😋😋😋😋hubby kandapo thenne paraju try cheyyan...

  Thanseer PaThanseer Pa8 दिन पहले
  • Thanseer Pa 😀😀😍😍😍

   Ayesha's KitchenAyesha's Kitchen8 दिन पहले
 • Nice

  UnKn0wN TiMeSUnKn0wN TiMeS8 दिन पहले
  • UnKn0wN TiMeS 😍😍

   Ayesha's KitchenAyesha's Kitchen8 दिन पहले
 • Non diary whipping cream mathre useyyan patollu?

  sinu kesinu ke8 दिन पहले
  • Athanu best ...athreyulloo....diary cream um ok aanu.

   Ayesha's KitchenAyesha's Kitchen8 दिन पहले
 • Thank you Thank you so much for dis recepie.sathyam paranja njan ithu ittappol kandillayirunnu .busy aayirunnu..ippola kandathu ente Peru paranjathil so happy.Thank you.Good presentation dear.....

  Rahwin's worldRahwin's world9 दिन पहले
  • 👍👍👍💐💐💐

   Ayesha's KitchenAyesha's Kitchen9 दिन पहले
 • Viping cream beater illathe eganeaa beat cheyyuka.. mixi use cheiyyamoo

  ANN ADARSHANN ADARSH9 दिन पहले
  • Perfect aavilla..mixiyil cheythal..

   Ayesha's KitchenAyesha's Kitchen9 दिन पहले
 • Hi ithaa

  Salmanul FarisSalmanul Faris9 दिन पहले
  • Hi

   Ayesha's KitchenAyesha's Kitchen9 दिन पहले
 • 😋😋

  Zainshaz KL14Zainshaz KL149 दिन पहले
  • 😍😍

   Ayesha's KitchenAyesha's Kitchen9 दिन पहले
 • Masha Allaah sprr...

  Shafi SharmiShafi Sharmi9 दिन पहले
  • 😍😍

   Ayesha's KitchenAyesha's Kitchen9 दिन पहले
 • Super

  Sulfath SulfathSulfath Sulfath9 दिन पहले
  • 😍😍

   Ayesha's KitchenAyesha's Kitchen9 दिन पहले
 • thanks for recipe

  Soudha BanuSoudha Banu9 दिन पहले
  • , 😍😍

   Ayesha's KitchenAyesha's Kitchen9 दिन पहले
 • how bout you guys?

  weckfurt daigreweckfurt daigre9 दिन पहले
 • കസാട്ട ഐസ്ക്രീം സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട്

  house wall painting work Home paintinghouse wall painting work Home painting9 दिन पहले
  • 😍😍

   Ayesha's KitchenAyesha's Kitchen9 दिन पहले
 • Big like 👍

  Shahida's Tasty kitchenShahida's Tasty kitchen9 दिन पहले
  • 😍😍

   Ayesha's KitchenAyesha's Kitchen9 दिन पहले
 • Super rcp❤️❤️

  farizaftab jesnafarizaftab jesna9 दिन पहले
  • 😍😍

   Ayesha's KitchenAyesha's Kitchen9 दिन पहले
 • 25 on trendnggg😘😍

  Linu HayaLinu Haya9 दिन पहले
  • Athe..😀😀

   Ayesha's KitchenAyesha's Kitchen9 दिन पहले
 • Masha allah. Super 👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌

  Rafeena HajaraRafeena Hajara9 दिन पहले
  • 😍😍

   Ayesha's KitchenAyesha's Kitchen9 दिन पहले
 • Badam mix pista elachi dubail kittumo

  Najida 4296Najida 429610 दिन पहले
  • Ariyilla...njan naatinnu konduvannatha

   Ayesha's KitchenAyesha's Kitchen9 दिन पहले
 • Whipping powder vechit pattumo?

  Dr Asmi PrazeelDr Asmi Prazeel10 दिन पहले
  • Pattum...better enganeyaanu

   Ayesha's KitchenAyesha's Kitchen10 दिन पहले
 • Super daaa

  Ijas IbrahimIjas Ibrahim10 दिन पहले
  • 😍😍

   Ayesha's KitchenAyesha's Kitchen10 दिन पहले
 • Wow...yammy....thanks dear

  Naizini KareemNaizini Kareem10 दिन पहले
  • 😍😍

   Ayesha's KitchenAyesha's Kitchen10 दिन पहले
 • Super

  shadha zainashadha zaina10 दिन पहले
  • 😍😍

   Ayesha's KitchenAyesha's Kitchen10 दिन पहले
 • Will try it today 👍

  Little Happiness Factory - Aysha NizamLittle Happiness Factory - Aysha Nizam10 दिन पहले
  • 😍😍

   Ayesha's KitchenAyesha's Kitchen10 दिन पहले
 • Super ithoos

  Abdul nazer PAbdul nazer P10 दिन पहले
  • 😍😍

   Ayesha's KitchenAyesha's Kitchen10 दिन पहले
 • E esens Dubai ll yavide kittum itha

  mari yammari yam10 दिन पहले
  • mari yam ariyillaa

   Ayesha's KitchenAyesha's Kitchen10 दिन पहले
 • Ayshatha polichadakkii🤗😊😊

  Fousiya MamuFousiya Mamu10 दिन पहले
  • Fousiya Mamu 😍😍

   Ayesha's KitchenAyesha's Kitchen10 दिन पहले
 • Super 👍

  Shezin faisalShezin faisal10 दिन पहले
  • Shezin faisal 😍😍

   Ayesha's KitchenAyesha's Kitchen10 दिन पहले
 • 👍👍👍

  shamshal pottayilshamshal pottayil10 दिन पहले
  • 😍😍😍

   Ayesha's KitchenAyesha's Kitchen10 दिन पहले
 • Hi, I'm a new subscribers viewed almost all videos. I liked very much. All the best.

  Fajru nnisavahabFajru nnisavahab10 दिन पहले
  • Fajru nnisavahab 👏🏻👏🏻

   Fajra SavadFajra Savad9 दिन पहले
  • Thnk u soooo much 😀😍😍😍😍😍

   Ayesha's KitchenAyesha's Kitchen10 दिन पहले
 • Ur cooking is simple.chicken nirachathu inte video idamo?

  Jhansi SureshJhansi Suresh10 दिन पहले
  • Sure ..idaam ketto

   Ayesha's KitchenAyesha's Kitchen10 दिन पहले
 • Jazakkallahu khayr time no problem mole ,Ramadhan is coming,use yr time,to read quran, learn thafseer and by heart some verses from,along with cooking every day .Wish u all the best dear It was an excellent recipe!

  Jeena ShajahanJeena Shajahan10 दिन पहले
  • Thnk u so much dear...Masha allah masha allah...👍👍👍

   Ayesha's KitchenAyesha's Kitchen10 दिन पहले
 • Very good recipe! Can we use Amul fresh cream?

  Annie GeevargheseAnnie Geevarghese10 दिन पहले
  • Thnks dear. ...this is whipping cream dear

   Ayesha's KitchenAyesha's Kitchen10 दिन पहले
 • Icreem ആയതു കൊണ്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല 😋😋

  Sreelakshmi K.sSreelakshmi K.s10 दिन पहले
  • 😀😀😀😍

   Ayesha's KitchenAyesha's Kitchen10 दिन पहले
 • Nannayittund😋😋

  Jaleel 123Jaleel 12310 दिन पहले
  • 😍😍

   Ayesha's KitchenAyesha's Kitchen10 दिन पहले
 • 👌👌👌

  Samseera SamsiSamseera Samsi10 दिन पहले
  • .😍😍

   Ayesha's KitchenAyesha's Kitchen10 दिन पहले
 • Masha allah. .superayitund..ithayude samsaram nalla rasatto kelkan.😍

  ss jjss jj10 दिन पहले
  • +Ayesha's Kitchen Thanks Ayisha chechi. Njn chechiyude ella videosum kaanum. Njn chechiyude channelum karikkum maathrame subscribe cheythittulllu.😊😊

   Annie's ChannelAnnie's Channel8 दिन पहले
  • +Annie's Channel god is great yennu

   Ayesha's KitchenAyesha's Kitchen8 दिन पहले
  • Masha allah ennu vachaalentha??

   Annie's ChannelAnnie's Channel9 दिन पहले
  • ss jj 😍😍😀😀😀

   Ayesha's KitchenAyesha's Kitchen10 दिन पहले
 • Wowww👌👌👌 Adipolidaaa

  SaH's WorLDSaH's WorLD10 दिन पहले
  • SaH's WorLD 😍😍

   Ayesha's KitchenAyesha's Kitchen10 दिन पहले
 • Try cheyidhu nokanam 😋😋

  Farsana FarsanaFarsana Farsana10 दिन पहले
  • Farsana Farsana 😍😍

   Ayesha's KitchenAyesha's Kitchen10 दिन पहले
 • Super

  Babitha SharafBabitha Sharaf10 दिन पहले
  • Babitha Sharaf 😍😍

   Ayesha's KitchenAyesha's Kitchen10 दिन पहले
 • Kollalo adipoli

  Shahidha BadarShahidha Badar10 दिन पहले
  • Shahidha Badar 😍😍

   Ayesha's KitchenAyesha's Kitchen10 दिन पहले
 • Super.. luk soooo yummm😋😋😋

  Fairoosa HilalFairoosa Hilal10 दिन पहले
  • Fairoosa Hilal 😍😍

   Ayesha's KitchenAyesha's Kitchen10 दिन पहले
 • Itha kulfi pudding recepie idumo

  Sainabi SaleemSainabi Saleem10 दिन पहले
  • Sainabi Saleem sure.insha allah

   Ayesha's KitchenAyesha's Kitchen10 दिन पहले
 • Mactop whipping cream evidunna itha vangunnath? I'm from kuwait

  shajia nasrushajia nasru10 दिन पहले
  • +Ayesha's Kitchen thanks itha

   shajia nasrushajia nasru9 दिन पहले
  • shajia nasru lulu yil nokkooo....undaakum

   Ayesha's KitchenAyesha's Kitchen10 दिन पहले
 • Super

  sabreena kvsabreena kv10 दिन पहले
  • sabreena kv 😍

   Ayesha's KitchenAyesha's Kitchen10 दिन पहले
 • Super

  Farhan KunnathFarhan Kunnath10 दिन पहले
  • Farhan Kunnath 😍

   Ayesha's KitchenAyesha's Kitchen10 दिन पहले
 • Am sorry but cassatta ice creams usually have a layer of cake .

  peaches and creampeaches and cream10 दिन पहले
  • +Ayesha's Kitchen cassatta with a layer or more of sponge cake is the original .!

   peaches and creampeaches and cream10 दिन पहले
  • peaches and cream suggestions are always appreciated my frnd .....during my school days ND all i used to have cassata , my fav nd have not seen ny cake layer in it...... But these days...may be

   Ayesha's KitchenAyesha's Kitchen10 दिन पहले
 • Nice pudding👌

  Hazeena's KitchenHazeena's Kitchen10 दिन पहले
  • 🙄

   Ayesha's KitchenAyesha's Kitchen10 दिन पहले
 • Itha super njn try cheyyum in sha allah

  Sainabi SaleemSainabi Saleem10 दिन पहले
  • Sainabi Saleem 😍😍

   Ayesha's KitchenAyesha's Kitchen10 दिन पहले
 • Ayisha kutti super

  Rifa RifuRifa Rifu10 दिन पहले
  • Rifa Rifu 😍😍😍

   Ayesha's KitchenAyesha's Kitchen10 दिन पहले
 • കസാട്ടാ ഐസ് ക്രീം അടിപൊളി, അടിപൊളി, അടിപൊളി. ഒരീസം ഇണ്ടാക്കണം 😍😍😍

  salee Naishasalee Naisha10 दिन पहले
  • salee Naisha 😀😀😍😍

   Ayesha's KitchenAyesha's Kitchen10 दिन पहले
 • Ayeshathaa....enik eee recipieye kurich ulla dout alla...ennalum pls rply....eee fresh cream evideya store cheyyandath.njan freezaril anu vechath...20 days kazhinju eduth nokumbo paalu pirinja pole aanu ullath...wateri content vereyum milk content vereyum ayi.ath entha ingane?pls solution paranju tharuo?

  Athila ThesneemAthila Thesneem10 दिन पहले
 • Adipoli

  asma noufi Kmasma noufi Km10 दिन पहले
  • asma noufi Km 😍😍

   Ayesha's KitchenAyesha's Kitchen10 दिन पहले
 • Supr kasatte ice cream

  Shabeer chemmuShabeer chemmu10 दिन पहले
  • Shabeer S 😍😍

   Ayesha's KitchenAyesha's Kitchen10 दिन पहले
 • Super ayesha

  Salma ShizaSalma Shiza10 दिन पहले
  • Salma Shiza 😍😍

   Ayesha's KitchenAyesha's Kitchen10 दिन पहले
 • നനയിടുണ്ട് 👌👌👌

  Samsu SamsuSamsu Samsu10 दिन पहले
  • Samsu Samsu 😍😍

   Ayesha's KitchenAyesha's Kitchen10 दिन पहले
 • It seems delicious 😋😋 inshallah I'll make dz soon tkew for dz recipe

  Saru NaimSaru Naim10 दिन पहले
  • Saru Naim 😍😍😍

   Ayesha's KitchenAyesha's Kitchen10 दिन पहले
 • ഇത്ത super ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി നന്നായിട്ടുണ്ട്

  Rafeek superRafeek super10 दिन पहले
  • Rafeek super 😍😍

   Ayesha's KitchenAyesha's Kitchen10 दिन पहले
 • Amul whipping cream use cheyyan pattuo

  Ansila ShabeerAnsila Shabeer10 दिन पहले
  • Ansila Shabeer ariyillaa...try cheythu nokkooo....rich or Fiona naatil ok aanu

   Ayesha's KitchenAyesha's Kitchen10 दिन पहले
 • 😋😋👌👌pista essense u a e yil kittumo luluvil nokki kandilla

  sabitha shaarifsabitha shaarif10 दिन पहले
  • Ayesha's Kitchen ആണോ

   sabitha shaarifsabitha shaarif10 दिन पहले
  • sabitha shaarif natinnu konduvannatha

   Ayesha's KitchenAyesha's Kitchen10 दिन पहले
 • Super

  Sahira KhaisSahira Khais10 दिन पहले
  • 😀😍

   Ayesha's KitchenAyesha's Kitchen10 दिन पहले
 • Supr

  Sajila AshrafSajila Ashraf10 दिन पहले
  • 😍

   Ayesha's KitchenAyesha's Kitchen10 दिन पहले
 • 🤤🤤

  Hakeem PIHakeem PI10 दिन पहले
  • 😀

   Ayesha's KitchenAyesha's Kitchen10 दिन पहले
 • Super aysha👌

  Hemin's cornerHemin's corner10 दिन पहले
  • 😍😍

   Ayesha's KitchenAyesha's Kitchen10 दिन पहले
 • Cassattayil cake layer undavarundallo ......anyway....its nice 👍

  Najla JaleelNajla Jaleel10 दिन पहले
  • Pandonnum undaavarilla ..njan cake layer illathathu kaxhichitulloo...

   Ayesha's KitchenAyesha's Kitchen10 दिन पहले
 • Ente makalkku ishttappetta ice cream....thanks itta

  Fawzan BinniFawzan Binni11 दिन पहले
  • 😍😍😀

   Ayesha's KitchenAyesha's Kitchen10 दिन पहले
 • എന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ice cream Thank you Ay sha

  Sumayya V PSumayya V P11 दिन पहले
  • 😍😍🙏

   Ayesha's KitchenAyesha's Kitchen10 दिन पहले
 • Nalla tym edthoolle redyaki edkaan .effertin oru kayyadii👏👏👏👍. Cassata kanan adipoliyatiind maa shaa allaah keep going

  Naji HassanNaji Hassan11 दिन पहले
  • Ayesha's Kitchen aah

   Naji HassanNaji Hassan10 दिन पहले
  • Thnks dear...yes kure time edukkum...

   Ayesha's KitchenAyesha's Kitchen10 दिन पहले
 • Cassattaa means??

  Naji HassanNaji Hassan11 दिन पहले
  • Ayesha's Kitchen ooh i cee😝

   Naji HassanNaji Hassan10 दिन पहले
  • 😀😀oru popular icecream anu...multi layered annu...with dried fruits and nuts...

   Ayesha's KitchenAyesha's Kitchen11 दिन पहले
 • Masha Allah enthoru rasaan kaanan kayikkan thonum sherikkum😋

  shafa kalamshafa kalam11 दिन पहले
  • 😍😍😍

   Ayesha's KitchenAyesha's Kitchen11 दिन पहले
 • Hi... is it ok to add cut fruits along with the flavored ice creams?

  NEETHI JAYANNEETHI JAYAN11 दिन पहले
  • Yes...but must be lil careful while slicing the icecream 😀😀that's y i skip adding nuts and dry fruits😆

   Ayesha's KitchenAyesha's Kitchen11 दिन पहले
 • Easy n yummy 😍😍😍❤️❤️❤️😘😘😘

  Shemi AhmedShemi Ahmed11 दिन पहले
  • 😍😍

   Ayesha's KitchenAyesha's Kitchen11 दिन पहले
 • Cochin bakery style perfect ghee cke recipe idumo plzz

  Kauser AsifKauser Asif11 दिन पहले
  • Ghee cake idaam...cochin bakery style njan taste cheythittilla....nokkatte kityonnu

   Ayesha's KitchenAyesha's Kitchen11 दिन पहले
 • Ente Allah full taiminganallo ennalum supperan ketto ayisha 👍😃

  Sabi LabiSabi Labi11 दिन पहले
  • Enthaa timing??😀😀

   Ayesha's KitchenAyesha's Kitchen11 दिन पहले
 • Non dairy whipping allathe normal whipping cherthaal kyzhappam indo

  Sanah MansoorSanah Mansoor11 दिन पहले
  • Cheythu nokoo....enikku clear aYitt ariyilla..njan ithanu use cheyyunnath

   Ayesha's KitchenAyesha's Kitchen11 दिन पहले
 • സൂപ്പർ ആയിഷ

  Abida ShareefAbida Shareef11 दिन पहले
  • 😍😍

   Ayesha's KitchenAyesha's Kitchen11 दिन पहले
 • എന്തുഭംഗി കാണാൻ

  Rasna rasuRasna rasu11 दिन पहले
  • 😍😍

   Ayesha's KitchenAyesha's Kitchen11 दिन पहले
 • White color പകരം straw berry അന്നെകിൽ ഭംഗി ആയിരിക്കും

  Shameeja Jafar 9919Shameeja Jafar 991911 दिन पहले
  • Yes...njan kooduthal colors vendennu vachathaa.kids kazhikunathalle

   Ayesha's KitchenAyesha's Kitchen11 दिन पहले
 • Pls bread layer pudding pls

  Mustha KalladkaMustha Kalladka11 दिन पहले
  • 👍👍

   Ayesha's KitchenAyesha's Kitchen11 दिन पहले
 • Super recipe Itha Mac top cream fridgentea thazhea vekkan pattillea freezeril thannea vekkanamnnundho pls rply

  Noufi SmailNoufi Smail11 दिन पहले
  • Noufi Smail njan oru 5 cakes undakkiyitt ethvare kuzhappamonumm vannilla athkond paranjatha 🙏

   Rehna AnsarRehna Ansar11 दिन पहले
  • Ayesha's Kitchen Ini freezeril eduth vekkaallea??

   Noufi SmailNoufi Smail11 दिन पहले
  • Rehna Ansar Ha adha pinnea njaan freezeril vekkadhirunnea shopil aghane allea irikkunnenn vech 😂

   Noufi SmailNoufi Smail11 दिन पहले
  • Ayesha's Kitchen Aano njaan vaaghichitt 2dys aayii Njn freezeril vechilla Adhil store cheyyaan parayunnath 5-20degree yil aan

   Noufi SmailNoufi Smail11 दिन पहले
  • Freezer il aanu vekkendath dear......ennale namukk open cheythalum reuse cheyyan kure time kittoo....for best result nu athil thanne koduthittund...do chk

   Ayesha's KitchenAyesha's Kitchen11 दिन पहले
 • അടിപൊളി കസാട്ട ice cream 👍👍

  faizi pattambifaizi pattambi11 दिन पहले
  • 😍😍

   Ayesha's KitchenAyesha's Kitchen11 दिन पहले
 • Noo Rakshaaa.....👌💔

  Bushara SulaimanBushara Sulaiman11 दिन पहले
  • 😍😍

   Ayesha's KitchenAyesha's Kitchen11 दिन पहले
 • wow 👌😋

  Gafu RufiGafu Rufi11 दिन पहले
  • 😍😍

   Ayesha's KitchenAyesha's Kitchen11 दिन पहले
 • Wipping cream vech ice cream undakiyal sherikumulla ice creaminte taste undavo atho creaminte taste avo

  Jamsheena KJamsheena K11 दिन पहले
  • Yes ..nalla taste aanu...pinne sharikkum ulla ice cream il pettennu melt aavathitikkan extra ingredients cherukunnu d...ithil nammal onnum cherkunnillallo

   Ayesha's KitchenAyesha's Kitchen11 दिन पहले
 • itha pwoliynutttoooo ella recipuesm onninonn mecham...😍😘

  Harisooo BaduHarisooo Badu11 दिन पहले
  • Thnks a lottt🙏🙏

   Ayesha's KitchenAyesha's Kitchen11 दिन पहले
 • where you get those Tiger essence s from dubai?

  happy dayshappy days11 दिन पहले
  • I bought it from kerala😆

   Ayesha's KitchenAyesha's Kitchen11 दिन पहले
 • Whipng cream sharik freezerl ano sookshich vekande njan epazm fridgla vekar

  Sabi ShakiSabi Shaki11 दिन पहले
  • +Shazin Navaz asalamu alaikum.Sis njn fridge il vechitanu whipped cream undakarullath.ith vare cheetha ayitilla..

   shamila shamilashamila shamila9 दिन पहले
  • +shamila shamila fridgil vecha cheetayavum

   Shazin NavazShazin Navaz9 दिन पहले
  • fridge il ayalum no issues

   shamila shamilashamila shamila10 दिन पहले
കസാട്ട ഐസ് ക്രീം റെസിപ്പി / Casatta Ice Cream Recipe / Cassata Recipe in Malayalam